Fönster som höjer värdet på huset

Om oss

Vi vill vara en seriös och trygg partner till alla våra kunder, såväl privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Vi är utbildade inom Bas-P och Bas-U enligt de krav som Arbetsmiljöverket ställer på företag som ska bedriva projekt inom byggsektorn.

Vi är ett företag med stor och bred erfarenhet och många trogna kunder. Privatmarknaden är vår största marknad, men vi utför även projekt åt bostadsrättsföreningar, privata företag och även kommunala bolag. Vi har ett stort kontaktnät av underentreprenörer som är utbildade och kompetenta hantverkare.

Vi hjälper våra kunder genom hela processen – från idé till färdigställande av projektet.

Våra privattjänster av avdragsgilla enligt ROT.